Jorieke de Vet

In 1941, toen de dijken klaar waren en de polder bijna helemaal drooggepompt was, kwamen boeren en arbeiders vanuit het hele land naar de Noordoostpolder (Flevoland) om te komen werken en wonen op dit nieuwe geconstrueerde land. Mensen uit alle provincies en van elke geloofsovertuiging met allen hetzelfde doel: het opbouwen en het werken aan het nieuwe stuk land. Een doel dat niet bereikt kan worden door een individu, maar een samenwerking verreist.

Geïnspireerd op de geschiedenis van de Noordoostpolder (Flevoland), ben ik op zoek naar de kracht van samenwerking. In een tijd waarin het gemeenschapsgevoel niet meer vanzelfsprekend is, wil ik door de gezamenlijke strijd tegen het water, het gevoel van saamhorigheid herleven. 

Expositie op Graduation Festival Royal Academy of Art 2016
Using Format